Dialoogdag

Dialoogdag

25 november 2016 - OC De Voncke - Heule

Re-Member nodigde Dr. Jurgen Cornelis, psychiater, uit voor een ontmoeting rond ‘Hoe liefdevol omgaan met psychische kwetsbaarheid ?’ 

 

Er werd…

gesproken vanuit het hart,

gedialogeerd vanuit een gelijkwaardige positie,  zoals ook in crisissituaties mogelijk moet zijn

kritisch nagedacht over de huidige zorg en zorgstructuren 

gezocht naar liefdevolle antwoorden 

Uitgangspunt van deze studiedag was dat we allen wel eens een periode doormaken waar we ons meer dan gewoon kwetsbaar voelen. Wat is er nodig om doorheen die periode van kwetsbaarheid te komen ? Hoe kunnen we crisissen en/of intense levenservaringen vanuit deze optiek beter aanpakken ? Wat betekent kwetsbaar zijn voor jou en je familie ? Hoe kwetsbaar kan je zijn op je werk ? 

Tijdens de voormiddag lieten we Dr. Jurgen Cornelis aan het woord en gingen we in dialoog met hem en met elkaar over kwetsbaarheid in crisisperiodes van het leven. 

In de namiddag werd op het thema kwetsbaarheid verder ingegaan. Wat hebben we nodig in perioden van kwetsbaarheid ? Wie kan ons daarin ondersteunen ? Kan de huidige zorg dit? We bespraken dit in cirkels van betrokkenheid en dialoog. De focus lag op ontmoeting en contact. 

Spreker 

Re-Member is op zoek gegaan naar een meer humane en liefdevolle zorg en kwam terecht bij Dr. Jurgen Cornelis, psychiater en systeemtherapeut. Dr. Jurgen Cornelis werkt al ruim 20 jaar in de spoedeisende hulp aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op zijn huidige werkplek, de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, werd vanuit een humane visie een eigen methodiek ontwikkeld en succesvol gebruikt die gebaseerd is op gelijkwaardige dialoog tussen alle relevante betrokkenen. Snelle interventie, ontmoeting, samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise zijn belangrijke pijlers van hun baanbrekend werk. 

Het werd een intense studiedag.  Dank aan allen die er waren en aan alle die hun steentje hebben bijgedragen.